Opstart af virksomhed

Hjælp til opstart af virksomhed

By

Behøver man låne penge for at starte sin virksomhed?

Mange folk der aldrig har prøvet at starte virksomhed op går med ideen om at de skal låne nogle penge for at komme igang. Ofte fra deres bank hvor de har deres private lån eller bank-konti. Når de så går ned for at snakke med banken omkring det, bliver de ofte afvist, eller opfordret til at komme med en plan for hvad de vil. Men hvad så? Skal man sætte sig ned og udarbejde en dybdegående strategi med tiltag, mål, delmål, budgetter osv.? Det gør de fleste, fordi de stadig er forblændede på at de skal låne penge hos banken.

Read More

By

Fravalg af revisor ved ApS eller holdingselskab

Det er i år blevet muligt at fravælge revision på sit holdingselskab og driftsselskab. Men kun i nogle tilfælde. Hvis et holdingselskab, inkl. den underliggende koncern, overholder 2 af de følgende 3 krav, så kan man fravælge revision:

  • Holdingselskabet/ApS’et har en balancesum mindre end 4 mio. kr.
  • Holdingselskabet/ApS’et har en nettoomsætning på mindre end 8 mio. kr.
  • Holdingselskabet/ApS’et har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på mindre end 12 i løbet af regnskabsåret

Hvis dette er overholdt, over et gennemsnit på to år, så kan selskabet fravælge revision. Men husk at man stadig skal lave indberetning af årsregnskab til SKAT.

Read More

By

Opstart af virksomhed og SU

Det er tit man støder på studerende, eller folk der skal til at studere som er i tvivl om hvordan en indtægt i ens virksomhed påvirker ens muligheder for at få SU. Nogle tror slet og ret at ens indtægt fra virksomheden bliver modregnet i SU’en, andre er i tvivl om hvor meget man må tjene ved siden af SU’en før man skal tilbagebetale sin SU.

Helt grundlæggende svarer en indtægt i ens egen virksomhed over ens med indtægten man har ved et job. Det vil sige, i SU termer, at det er ens fribeløb som afgører hvornår man rammer loftet for sin indtægt der bestemmer om ens indtægt påvirker ens ret til at få SU.

Read More

By

Hvornår er der tale om virksomhed?

Skal du køre dine aktiviteter i en virksomhed, eller må det godt bare køre som B indkomst på selvangivelsen? Mange kan være i tvivl, og bedømmelsen afhænger typisk at SKAT’s bedømmelse af om det er en hobby, eller hovedformålet er at tjene penge. Her er nogle af hovedpunkterne der taler for at det er erhvervsmæssig virksomhed du har gang i:

  • Du gør det for at tjene penge
  • Du griber tingene professionelt an
  • Der er en risiko forbundet med driften (dvs. du kan tabe penge)

Read More

By

Stift selskab for 1 DKK? Iværksætterselskab – IVS

Selskabsloven har været til revision hos Erhvervsstyrelsen, og der er i den sammenhæng kommet forslag om et alternativ til et ApS og A/S. Den nye selskabsform kaldes Iværksætterselskab, eller i daglig munde IVS. Et IVS giver muligheden for at stifte selskabet uden at have en kapital på minimum 80.000, som der f.eks. er krav om ved et ApS. Et IVS, hvis lovforslaget bliver godkendt, vil hjælpe folk med at kunne lave en opstart af virksomhed uden at bære den personlige risiko og hæftelse som der, f.eks. er ved en personligt ejet virksomhed og et I/S.

Read More

By

Hvilken type virksomhed skal du vælge?

Alt efter hvilken virksomhed du skal igang med, så kan der være forskellige virksomhedstyper der er bedre egnet end andre. Her tænkes der specielt på de 4 forskellige virksomhedstyper man typisk skal vælge imellem når man kigger på opstart af virksomhed:

Read More