Opstart af virksomhed og SU

Det er tit man støder på studerende, eller folk der skal til at studere som er i tvivl om hvordan en indtægt i ens virksomhed påvirker ens muligheder for at få SU. Nogle tror slet og ret at ens indtægt fra virksomheden bliver modregnet i SU’en, andre er i tvivl om hvor meget man må tjene ved siden af SU’en før man skal tilbagebetale sin SU.

Helt grundlæggende svarer en indtægt i ens egen virksomhed over ens med indtægten man har ved et job. Det vil sige, i SU termer, at det er ens fribeløb som afgører hvornår man rammer loftet for sin indtægt der bestemmer om ens indtægt påvirker ens ret til at få SU.

Read More