Opstart af virksomhed

Hjælp til opstart af virksomhed

By

Opstart af virksomhed og SU

Det er tit man støder på studerende, eller folk der skal til at studere som er i tvivl om hvordan en indtægt i ens virksomhed påvirker ens muligheder for at få SU. Nogle tror slet og ret at ens indtægt fra virksomheden bliver modregnet i SU’en, andre er i tvivl om hvor meget man må tjene ved siden af SU’en før man skal tilbagebetale sin SU.

Helt grundlæggende svarer en indtægt i ens egen virksomhed over ens med indtægten man har ved et job. Det vil sige, i SU termer, at det er ens fribeløb som afgører hvornår man rammer loftet for sin indtægt der bestemmer om ens indtægt påvirker ens ret til at få SU.

For at kunne vurdere om ens SU bliver berørt af ens anden indtægt, så er det vigtigt at betragte ens fribeløb for et helt år. Det vil sige at hvis du kun studerer noget af året (f.eks. er du startet på studiet i September), så er din situation anderledes end hvis du har studeret hele året. Grunden til dette er at man kigger på hver enkelt måned og vurderer hvordan din studie-situation er.

Eksempler:

  • Får SU på en ungdomsuddannelse
  • Får SU på en videregående uddannelse
  • Går på en uddannelse, men har fravalgt SU
  • Studerer ikke

Alt efter hvilken situation der er gældende for hver af årets 12 måneder, så kan man regne sammen hvor meget man må tjene i løbet af hele året.

Her er et eksempel (med udgangspunkt i 2013 satserne):

Du er studerende på en videregående uddannelse, men er først startet i Juli måned. Inden da har du arbejdet fuld tid da du tog et sabbat-år:

Måned Status Fribeløb
Januar Studerer ikke 35.180
Februar Studerer ikke 35.180
Marts Studerer ikke 35.180
April Studerer ikke 35.180
Maj Studerer ikke 35.180
Juni Studerer ikke 35.180
Juli SU på en videregående uddannelse 9.043
August SU på en videregående uddannelse 9.043
September SU på en videregående uddannelse 9.043
Oktober SU på en viderergående uddannelse 9.043
November SU på en viderergående uddannelse 9.043
December SU på en viderergående uddannelse 9.043

 

Samlet set må du så i dette år tjene 265.338 DKK uden at din SU bliver berørt.

Du kan se alle satserne for fribeløb her:

http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fribeloeb/Sider/satser.aspx

 

Har du andre scenarier vi kan løbe igennem, eller andre spørgsmål omkring opstart og drift af virksomhed, så skriv en kommentar :)