Opstart af virksomhed

Hjælp til opstart af virksomhed

By

Hvilken type virksomhed skal du vælge?

Alt efter hvilken virksomhed du skal igang med, så kan der være forskellige virksomhedstyper der er bedre egnet end andre. Her tænkes der specielt på de 4 forskellige virksomhedstyper man typisk skal vælge imellem når man kigger på opstart af virksomhed:

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Interessentskab (I/S)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)

En enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab repræsenterer dig som privatperson rent juridisk. Det vil sige at hvis din virksomhed kommer til at skylde penge til en leverandør, som de fleste kommer til, så vil det også være dig som privatperson der går ind og hæfter for den gæld, og det vil være det samme der er gældende for virksomheden hvis du skylder penge privat. Yderligere vil det ved et interessantskab (som er kendetegnet ved 2 eller flere ejere) være sådan at hvis en af de andre ejere har gæld privat gæld, så vil både virksomhed og dig som privat person gå ind og hæfte for det. Derfor er det meget vigtigt at tage forholdet omkring gæld med i overvejelserne når der vælges virksomhed ved opstart af virksomhed.

Fordele ved enkeltmandsvirksomhed og interessentskab

Fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab er bl.a. at man ikke indskyde penge i virksomheden. Til forskel fra f.eks. et anpartsselskab hvor man pt. skal indskyde 80.000 DKK ved stiftelse og et aktieselskab hvor man pt. skal indskyde 500.000 DKK , så skal man ikke fremskaffe den slags penge ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab.